Преговор по български език за 4-ти клас

1 В кой ред всички думи са синоними?

2 Коя дума е антоним на ГОЛЯМ?

3 Коя дума е многозначна?

4 В кое изречение има дума, която е употребена в преносно значение?

5 В кой ред има сравнение?

6 Кое от изреченията е подбудително?

7 В кое изречение има два подлога?

8 В кое изречение подлогът е членуван правилно?

9 Как се нарича изречението, което съдържа едно сказуемо?

10 Кое от изреченията е просто?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе