БЕЛ 4 клас 23

1 Коя дума е написана правилно с двойно „НН”?

2 Кой глагол е в минало свършено време?

3 Кое словосъчетание не е в преносен смисъл?

4 Думите с еднакъв корен са:

5 Думата изплетен е съставена от:

6 На кое качество е носител Кума Лиса като герой от народните приказки?

7 Кой е авторът на романа за деца „Ян Бибиян”?

8 Кой е авторът на „Алиса в страната на чудесата”

9 Кой е автор на стихотворението „Де е България”?

10 Кое от изброените имена не е на писател?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе