ЧО 3 клас 7

1. Кой от революционерите създава тайни комитети за освобождението на България?

2. Как се наричали българските военни отряди от доброволци, взели участие в Руско-турската война?

3. Денят на Освобождението от османска власт е

4. Конституцията е:

5. Кога е провъзгласено Съединението на Княжество България с Източна Румелия?

6. Националният и официалните празници се празнуват:

7. България е известна с производството на:2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе