Човекът и обществото за ΙV клас

1. Коя е най-източната географска област в България?

2. Какво представлява природното образувание залив?

3. С какъв цвят се изобразяват планините на географската картата?

4. Коя е най-пълноводната река в южна България?

5. От името на коя наша планина произлиза името на Балканския полуостров?

6. Какво се отглежда в Добруджа?

7. Какво е забранено в защитените територии?

8. Какъв е резултатът от минната дейност на хората?

9. Коя трудова дейност застрашава природата в равнините?

10. Как са наричали в миналото държава с много голяма територия, в която живеели хора от различни народи?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе