ЧП 4 клас 1

1. Какво растение е кактусът?

2. В коя група са само влечуги?

3. За какво служи защитната окраска при животните?

4. Коя от хранителните вериги е правилна?

5. Кой от изброените човешки органи е сетивен?

6. Кога човешкият мозък почива най-добре?

7. Вредни за човека вещества са:

8. В Червената книга на България са описани:

9. Слънцето е:

10. За колко време Земята прави една обиколка около своята ос?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе