ЧП 4 клас 2

1. Кое твърдение е вярно?

2. Кой сезон е описан? Дните стават по-къси, листата на дърветата окапват, често вали дъжд и падат мъгли.

3. Кой орган контролира съзнателната дейност на човека?

4. Кога завършва зародишното развитие на човека?

5. В коя група всички живи организми обитават водна среда на живот?

6. Коя група включва само храсти?

7. Кои организми сами произвеждат храната си?

8. Водното конче, комарът и калинката са представители на:

9. Кой от изброените източници на енергия замърсява въздуха?

10. Кое от небесните тела свети с отразена светлина?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе