Да си припомним - БЕЛ 4 клас

1 Кое от изреченията е просто?

2 Какво е значението на думата фъртуна в изречението: Зимната фъртуна свиреше в комина.

3 В кой ред всички съществителни имена са от мъжки род?

4 В кой ред всички думи са прилагателни имена?

5 В кое време е глагола СКОЧИХ?

6 В кой ред всички думи са написани правилно?

7 В кое изречение думата пролет е подлог?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе