Изпратено от вас

БЕЛ 2 клас - Входящо ниво - изпратено от МО 2. клас 2021 НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца

БЕЛ 2 клас- Междинно ниво - изпратено от МО 2. клас 2021 НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца

Математика 2 клас - Входящо ниво - изпратено от МО 2. клас 2021 НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца

Математика 2 клас - Контролна работа - изпратено от МО 2. клас 2021 НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца

Околен-свят 2 клас -Входящо ниво - изпратено от МО 2. клас 2021 НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца

Околен свят 2 клас -Контролна работа - изпратено от МО 2. клас 2021 НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца

Човекът и обществото 3 клас - ПРИРОДНИТЕ  БОГАТСТВА НА БЪЛГАРИЯ - Изпратен от Мая Златева

Човекът и обществото 3 клас - Тест - Изпратено от Наталия Андреева

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА БЕЛ 3 КЛАС - Изпратено от Константинка Георгиева

Контролна-работа-по-български-език-и-литература-3-клас - Изпратено от Мария Димитрова

ПРИМЕРЕН-ТЕСТ-ОКОЛЕН-СВЯТ-2-клас - Изпратено от Василка Петрова

Самостоятелна-работа-околен-свят-2-клас - Изпратено от Милена Тодорова

ТЕСТ-БЪЛГАРСКИ-ЕЗИК-2-КЛАС-същ.име - Изпратено от Иван Младенов

МАТЕМАТИКА 3ти клас - изпратен от Христо Димитров

ЧОВЕК И ПРИРОДА -ТЕСТ 3ти клас - изпратен от Гергана Иванова

ТЕСТ Математика 1 клас изпратено от Димитър Йорданов

Тест по бълг. език-межд. д. 1 клас изпратено от Грета Христова

България - нашата земя хубава изпратено от Мария Николова

Първото българско царство изпратено от Георги Иванов

Нашата родина в Европа и на Балканския полуостров Веселина Драгомирова

Математика І срок изпратено от Кирил Павлов

Изходно ниво Петя Димитрова

Второто българско царство Асен Григоров

Българското общество през Възраждането Снежана Генадиева

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА Мая Иванова

ТЕСТ върху раздел „Организмите и тяхната среда на живот“ Кирил Петров

Контролна работа по български език и литература Генади Димитров

български език - същ, прил., глаголи Христо Стратиев

Изх. ниво - 2кл.БЕЛ - Милена Цанова

Междинно ниво 2ри клас Мат-Бел изпратено от Петьо Донков

Великден изпратено от Пенка Стоянова

Великден 2 изпратено от Пенка Стоянова

Великден 3 изпратено от Пенка Стоянова

Задачки математика Васил Йонков

Изх.ниво(околен свят) изпратено от Соня Атанасова

Околен свят - изх. ниво II кл. изпратено от Мирослава Петкова

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 2 изпратено от Анастасия Петрова

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Анастасия Петрова

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА Кирил Миланов

КР-14.04 - Христина Антонова

Математика-Входно-ниво Стефания Георгиева

Околен-свят-Входно-ниво - Мартин Петков

Самостоятелна-работа-околен-свят-2-клас(2) - Георги Иванов

бордюри2 Моника Станиславова

Входно ниво по БЕ за две групи Димитър Иванов

Основно училище.docx-междинна диагностика 1 клас изпратено от Милен Спасов

сам раб околен свят - тема светът около мен изпратено от Петко Ангелов

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 1 КЛАС МАТЕМАТИКА изпратено от  Юлия Христова

Състави 4 задачи-дом. работа до 9 изпратено от  Стефан Владимиров

ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА изпратено от Евгени Миленов

Тест по бълг. език-межд. д. 1 клас изпратено от Атанас Тодоров

БЕЛ 3 клас - Степенуване на прилагателни имена

БЕЛ 3 клас - КАКВО НАУЧИХ В ТРЕТИ КЛАС

Математика - 3 клас - Изходно равнище - САМОПРОВЕРКА

Математика - 3 клас - Числата до 100

БЕЛ - 3 клас - Текущ контрол - ПРОВЕРЯВАМ СВОИТЕ ЗНАНИЯ

Математика - 3 клас - Текущ контрол - САМОПРОВЕРКА

БЕЛ 3 клас - Богатството на българския език

БЕЛ - 3 клас - Изходно равнище

Математика - 3 клас - Изходно равнище - САМОПРОВЕРКА

Математика - 3 клас - Ре­ши сам

БЕЛ - 3 клас - Текущ контрол - ЧАСТИ НА РЕЧТА

Математика - 3 клас - Текущ контрол - САМОПРОВЕРКА

БЕЛ - 3 клас - Работен лист № 1

БЕЛ - 3 клас - Изходно равнище

Математика- 3 клас - Ра­бо­тен лист

БЕЛ - 3 клас - Текущ контрол - ИЗРЕЧЕНИЯТА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

БЕЛ - 3 клас - Текущ контрол - ТЕСТ - Междинно равнище

БЕЛ - 3 клас - Входно равнище

Математика - 3 клас - Съ­би­ра­не и из­важ­да­не на чис­ла­та до 1000 с пре­ми­на­ва­не

Математика - 3 клас - Аз знам

Математика - 3 клас - Събиране и изваждане на числата до 100

Математика - 3 клас - Входно равнище

Работен лист Математика II клас - изпратено от Пенка Стоянова

България - нашата земя хубава,  изпратено от Мария Николова

Нашата родина в Европа и на Балканския полуостров, изпратено от Веселина Драгомирова

Контролна работа по БЕЛ III клас - изпратено от Христина Антонова

ЧИО III КЛАС - ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА НА БЪЛГАРИЯ, изпратен от Мая Златева

САМОПРОВЕРКА-№ 9-ИЗХОДНО НИВО

САМОПРОВЕРКА-№ 8-ИЗХОДНО НИВО

Тест Жизнени процеси при растенията и животните

Изходно-Математика-2клас

СР_околен_свят_изходно_ниво_ 2012

Математика-4клас

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 3. клас – изходно ниво

Диагностика на изходно равнище БЕЛ 3 клас2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе