Изпратено от вас

БЕЛ 2 клас - Входящо ниво - изпратено от МО 2. клас 2021 НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца

БЕЛ 2 клас- Междинно ниво - изпратено от МО 2. клас 2021 НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца

Математика 2 клас - Входящо ниво - изпратено от МО 2. клас 2021 НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца

Математика 2 клас - Контролна работа - изпратено от МО 2. клас 2021 НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца

Околен-свят 2 клас -Входящо ниво - изпратено от МО 2. клас 2021 НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца

Околен свят 2 клас -Контролна работа - изпратено от МО 2. клас 2021 НУ "Св. Софроний Врачански" - Враца

Човекът и обществото 3 клас - ПРИРОДНИТЕ  БОГАТСТВА НА БЪЛГАРИЯ - Изпратен от Мая Златева

Човекът и обществото 3 клас - Тест - Изпратено от Наталия Андреева

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА БЕЛ 3 КЛАС - Изпратено от Константинка Георгиева

Контролна-работа-по-български-език-и-литература-3-клас - Изпратено от Мария Димитрова

ПРИМЕРЕН-ТЕСТ-ОКОЛЕН-СВЯТ-2-клас - Изпратено от Василка Петрова

Самостоятелна-работа-околен-свят-2-клас - Изпратено от Милена Тодорова

ТЕСТ-БЪЛГАРСКИ-ЕЗИК-2-КЛАС-същ.име - Изпратено от Иван Младенов

МАТЕМАТИКА 3ти клас - изпратен от Христо Димитров

ЧОВЕК И ПРИРОДА -ТЕСТ 3ти клас - изпратен от Гергана Иванова

ТЕСТ Математика 1 клас изпратено от Димитър Йорданов

Тест по бълг. език-межд. д. 1 клас изпратено от Грета Христова

България - нашата земя хубава изпратено от Мария Николова

Първото българско царство изпратено от Георги Иванов

Нашата родина в Европа и на Балканския полуостров Веселина Драгомирова

Математика І срок изпратено от Кирил Павлов

Изходно ниво Петя Димитрова

Второто българско царство Асен Григоров

Българското общество през Възраждането Снежана Генадиева

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА Мая Иванова

ТЕСТ върху раздел „Организмите и тяхната среда на живот“ Кирил Петров

Контролна работа по български език и литература Генади Димитров

български език - същ, прил., глаголи Христо Стратиев

Изх. ниво - 2кл.БЕЛ - Милена Цанова

Междинно ниво 2ри клас Мат-Бел изпратено от Петьо Донков

Великден изпратено от Пенка Стоянова

Великден 2 изпратено от Пенка Стоянова

Великден 3 изпратено от Пенка Стоянова

Задачки математика Васил Йонков

Изх.ниво(околен свят) изпратено от Соня Атанасова

Околен свят - изх. ниво II кл. изпратено от Мирослава Петкова

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 2 изпратено от Анастасия Петрова

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Анастасия Петрова

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА Кирил Миланов

КР-14.04 - Христина Антонова

Математика-Входно-ниво Стефания Георгиева

Околен-свят-Входно-ниво - Мартин Петков

Самостоятелна-работа-околен-свят-2-клас(2) - Георги Иванов

бордюри2 Моника Станиславова

Входно ниво по БЕ за две групи Димитър Иванов

Основно училище.docx-междинна диагностика 1 клас изпратено от Милен Спасов

сам раб околен свят - тема светът около мен изпратено от Петко Ангелов

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 1 КЛАС МАТЕМАТИКА изпратено от  Юлия Христова

Състави 4 задачи-дом. работа до 9 изпратено от  Стефан Владимиров

ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА изпратено от Евгени Миленов

Тест по бълг. език-межд. д. 1 клас изпратено от Атанас Тодоров

БЕЛ 3 клас - Степенуване на прилагателни имена

БЕЛ 3 клас - КАКВО НАУЧИХ В ТРЕТИ КЛАС

Математика - 3 клас - Изходно равнище - САМОПРОВЕРКА

Математика - 3 клас - Числата до 100

БЕЛ - 3 клас - Текущ контрол - ПРОВЕРЯВАМ СВОИТЕ ЗНАНИЯ

Математика - 3 клас - Текущ контрол - САМОПРОВЕРКА

БЕЛ 3 клас - Богатството на българския език

БЕЛ - 3 клас - Изходно равнище

Математика - 3 клас - Изходно равнище - САМОПРОВЕРКА

Математика - 3 клас - Ре­ши сам

БЕЛ - 3 клас - Текущ контрол - ЧАСТИ НА РЕЧТА

Математика - 3 клас - Текущ контрол - САМОПРОВЕРКА

БЕЛ - 3 клас - Работен лист № 1

БЕЛ - 3 клас - Изходно равнище

Математика- 3 клас - Ра­бо­тен лист

БЕЛ - 3 клас - Текущ контрол - ИЗРЕЧЕНИЯТА В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

БЕЛ - 3 клас - Текущ контрол - ТЕСТ - Междинно равнище

БЕЛ - 3 клас - Входно равнище

Математика - 3 клас - Съ­би­ра­не и из­важ­да­не на чис­ла­та до 1000 с пре­ми­на­ва­не

Математика - 3 клас - Аз знам

Математика - 3 клас - Събиране и изваждане на числата до 100

Математика - 3 клас - Входно равнище

Работен лист Математика II клас - изпратено от Пенка Стоянова

България - нашата земя хубава,  изпратено от Мария Николова

Нашата родина в Европа и на Балканския полуостров, изпратено от Веселина Драгомирова

Контролна работа по БЕЛ III клас - изпратено от Христина Антонова

ЧИО III КЛАС - ПРИРОДНИТЕ БОГАТСТВА НА БЪЛГАРИЯ, изпратен от Мая Златева

САМОПРОВЕРКА-№ 9-ИЗХОДНО НИВО

САМОПРОВЕРКА-№ 8-ИЗХОДНО НИВО

Тест Жизнени процеси при растенията и животните

Изходно-Математика-2клас

СР_околен_свят_изходно_ниво_ 2012

Математика-4клас

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 3. клас – изходно ниво

Диагностика на изходно равнище БЕЛ 3 клас

Входяща диагностика- І клас БЕЛ 

Входяща диагностика- І клас Мат

Тест-математика върху умножение-2 клас

Текстови задачи-Maтематика-2 клас

Текст за диктовка и оценителни таблици

Самостоятелна работа по околен свят

Самостоятелна работа по околен свят - 2

Входно ниво по БЕ за две групи

великден

Междинно ниво клас 2 математика - БЕЛ

Математика 2 клас таблица

Математика 2 клас

Мат 2 клас

Самостоятелна-работа-околен-свят-2-клас(3)

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО МАТЕМАТИКА

Примерен тест 2ри клас изходен

Изходно ниво български език 3 клас

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Упражнения за групова работа

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 2 КЛАС

БЕЛ   4. Клас Видове текст. Видове реч. Редактиране и правопис.

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПРАВОПИС НА ГЛАСНИТЕЗВУКОВЕ

ЧО– III клас Създаване на българската държава  /самостоятелна работа/

Тест по Български език – 1 клас Съгласни звукове и букви

Тест по Математика – 1 клас

МАТЕМАТИКА Междинно ниво 3 клас

4 клас /Междинна диагностика – български език/

Български език и литература  –  входно ниво  4 клас

Математика - входно ниво  4 клас

Първа част Как да преговаряме ЧО-  4 клас

Втора част Как да преговаряме ЧО-  4 клас

Трета част Как да преговаряме ЧО-  4 клас

Четвърта част Как да преговаряме ЧО-  4 клас

Упражнение за четене с разбиране

Самостоятелна работа по български език /изходно ниво за І срок/

Тест върху раздел „Основни жизнени процеси”

Работен лист: Какво научих за полезните изкопаеми и почвата

Тест върху „Небесни тела“

Тест върху „Небесни тела“ – цветен

Тест върху „Тела и вещества. Движение и енергия”

Т Е С Т- М а т е м а т и к а Входно ниво- 3 клас

Тест Гласни и съгласни звукове, правопис                     

Тест – природни области   

2 Входно ниво по БЕ за две групи

111 БЕЛ_1_КЛАСНА РАБОТА САМОСТОЯТЕЛНА

БД-тест

Входно ниво по БЕ за две групи

Самостоятелна работа по български език изходно ниво за І срок

Т Е С Т човек и природа

тест 3 клас М а т е м а т и к а

Тест №2 Небесни тела (черно-бял)

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА 1 КЛАС

ЧП 4 кл.Тест №1 Тела и в-ва. Движение и енергия

ЧП 4 кл.Тест №3 Полезни изкопаеми и почва

ЧП 4 клас Тест №4 Основни жизнени процеси

Изпратено от вас Тест 1 БЕЛ 4 клас Първа част

Тест  тренировъчен БЕЛ 4 клас

Тест за 4. клас по математика (Деление на многоцифрено число с едноцифрено)

Тест за 4. клас по математика Вариант 2 (Деление на многоцифрено число с едноцифрено)

1kl-MAT_test1_in

1kl-MAT_test2_in

4_kl_ChP_primeren_sajt

4_kl_mat_x_2013_x

4_x_x_ChO_2013_x

4kl_BEL_test_2008

4kl_ChO_test_2008

4kl_ChP_test_2008

4kl_matematika_test_2008

09_05_11_bel_test_4kl

09_05_12_math_4kl

09_05_14_ChP_4kl

09_05_15_ChO_4kl

2012_bel_vo_4kl

2012_ChO_vo_4kl(1)

2012_ChO_vo_4kl

2012_ChP_vo_4kl

2012_math_vo_4kl

img_28_09_12_BEL

test_answers_bel_4kl_2007

test_answers_ChO_4kl_2007

test_answers_ChP_4kl_2007

test_answers_matematika_4kl_2007

1.тест-ок.свят

2 ТЕСТ ОК

БЕЛ 1 клас-самостоятелна работа-до буква -с (1)

БЕЛ 1 клас-самостоятелна работа-до буква -с

БЕЛ-1клас (1)

БЕЛ-1клас (2)

БЕЛ-1клас

БЕЛ-2-ІІ-клас

БЕЛ-Входно-ниво

в-във, с-със (1)

в-във, с-със

Великден

Великден_2

Великден3

Входящи тестове Български 4 клас 1

Входящо ниво Математика 4ти клас

Входящо ниво Музика 4ти клас

Входящо ниво Човек и Общество 4ти клас 2

Входящо ниво Човек и Общество 4ти клас

Деление и Умножение математика

Думи с йо

Задачки математика

Звук и буква В в (1)

Изходно ниво

Изходящи тестове Какво знаеш дотук 4 клас

Изходящо ниво БЕЛ 4 клас

Изходящо ниво ЛИТ 4 клас просвета

Изходящо ниво Математика 4 клас

Изходящо ниво музика 4 клас

Изходящо ниво тестове Български 4 клас

Изходящо ниво тестове Човек и природа 4 клас 2

Изходящо ниво тестове Човек и природа 4 клас

Изходящо ниво Човек и Общество 4 клас 2

Изходящо ниво Човек и Общество 4 клас

Й-И (1)

Й-И

Как да смятаме бързо и лесно

Мат. състезание-5-то -2 клас Просвета

Мат-2кл-20-Трети турнир-ур.103-1

Математика 2 клас таблица

Математика 2 клас(1)

Математика 2ри клас(3)

Математика за-2 клас

Математика задачи

Математика самостоятелна работа

Математика

Математика-Входно-ниво(1)

Математически задачи

Междинно ниво 2 клас Математика - БЕЛ

Междинно ниво 2 клас

ОКОЛЕН СВЯТ

Околен-свят-Входно-ниво(1)

ПЕТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Примерен тест входен 2 клас

Примерен тест входен Околен свят

Примерен тест изходен 2 клас

работен лист математика задачи

Работен лист математика Умножение и деление3

Работен лист на Математика

Работен лист

Самостоятелна проверка математика 4ти клас 2

самостоятелна проверка Математика 4ти клас

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  ІІ  КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – ІІ КЛАС

_КОСЕ БОСЕ ТК

_Таблица за умножение

01.04.2020 - Родино мила - Г.Веселинов

02.04.2020 - В гнездото - А.Каралийчев

4 юни- Международен ден за защита на децата-жертва на агресията

9 МАЙ – ДЕНЯТ НА ЕВРОПА (3)

24 май-книжка

30.03.2020 -Всички букви зная

31.03.2020 - Аз съм българче

Бел 18.03

БЕЛ+ЧО

Буквувай ме

В помощ на ученика - Умножение с 10, 20..., 90

Васил Левски - цитати

великденски идей

Великденче

Виртуална библиотека

ДЕНЯТ НА ЕВРОПА

за Ботев_06.01.2022

Занималня математика 31.03

ИУЧ БЕЛ 2 КЛАС

Карти с народните будители

КУКЕРИ И КУКЕРСКИ МАСКИ

Кукерски маски

Левски

Математика ИУЧ - работен лист 08.04.2020

МАТЕМАТИКА88У

МОБЕЛ

НЕМ-Обучение учители-програма

обобщение съществително име Б

Околен свят

Останете си вкъщи!

Подкрепа за успех

Помагало по БЕЛ 1 клас

Презентация Музикални инструменти - духови

Презентация1 кларинет

Природата около нас

ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ

Пътят на азбуката

Работен лист - траки

Работен лист втори клас математика

Работен лист съществителни собствени имена 2 клас

редове и квадратчета

сценарий - посрещане на първокласници

Съгласни звукове М, Н, Л,

тест Математика умножение до 5

Упражнения по математика

Части на речта

Четене с разбиране 3,4 клас

Числата от 11 до 20

Човек и общество 3клас

ЧО-природните богатства на България - 3 клас

Шаблон за 24 май

Тест за 4. клас по математика

ТЕСТ БЕЛ 4ТИ КЛАС

2-ЧР - 3 клас Сивите вълци-20т. (1)

Първото българско царство

Междинна диагностика

Второто българско царство

Българското общество през Възраждането

България - нашата земя хубава

тест човек и природа живи организми_3_клас

математика_1 срок

БЕ_1срок

ЧО_1срок

ЧП_1 срок

Алтернативни методи в обучението по начална грамотност

Глагол - Работен лист

Дарбата на дислексията

НЕМ-Обучение учители-програма

Плавно четене на изречение

План-конспект на урок за начално ограмотяване

План-конспект на урок по Български език за II клас

План-конспект на урок по Български език за четвърти клас

План-конспект на урок по Математика за I клас

СКАЛИ за преобр на точките от 10 до 95т

Тетрадка № 3 по математика 2ри клас

УТ 3 БЕЛ

Хаим Гинът - Детето и ние

БЕЛ-изход

Математика-изход

ЧП-изход

ЧО-изход

НВО 4 клас БЕЛ

01_математика-задачи

1 б кл- ПРОГРАМА- КАРТИНКИ-1 срок

А4 - БЕЛфинал 4

Здравей, втори клас - надпис

Здравей, първи, втори, трети, четвърти клас!

мат важно white

На добър час във втори клас!

ТАБЛО 80 - 70 , 3 КЛАС БЕЛ

цвете_А3

цвете_А4

19-Четене

20220407_112946

барометри21

Занимавки

Зеленчуци

МЕЖДИННО НИВО БЕЛ 2022 г. МОЕ

мъдростта на врабчетата

Мъдростта на мечо Пух

Открий думата

Прочети, напиши,оцвети

Тайни пътеки_1

Текстови задачи

Текстови задачи

Четене с разб

Четене с разберане - МЕЖДИННО НИВО ЛИТЕРАТУРА

я,ю

МЕЖДИННО НИВО БЕЛ 2022 г. МОЕ

1 ноември - ден на народните будители

2-Учебна-тетрадка-по-Математика-за-1-клас-2-Булвест

3 част

Вълшебното-ключе-БЕЛ-1-клас

книга - народни будители

Математика задачи

Математика-Тетрадка-1

Сценарий за Коледно тържество

Тренировъчни упражнения и задачи за проверка по български език 1 - Предбуквен етап

Тренировъчни-упражнения-част-2_1

Учебна-тетрадка3-по-Математика-за-1-клас-3

Учебник по родинознание 1-4 клас

Съвременни дидактически средства – адаптиране и приложение

Present Simple Tense Train

review 2

Анкетна карта

Заявка за участие за училища

Заявка за участие за училища 2

Заявка за участие за училища 3

представки за време

РЕГЛАМЕНТ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ Многознайко

РЕГЛАМЕНТ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ Многознайко 2

РЕГЛАМЕНТ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ Многознайко 3

Световен ден на водата

Съвременни дидактически средства – адаптиране и приложение

Математически задачи - 2000

Математически задачи - 2001

Математически задачи - 2002

Математически задачи - 2003

Математически задачи - 2004

Математически задачи - 2005

Математически задачи - 2006

Математически задачи - 2007

Математически задачи - 2008

Математически задачи - 2009

Математически задачи - 2010

Математически задачи - 2011

Математически задачи - 2012

Математически задачи - 2013

Математически задачи - 2014

Математически задачи - 2015

Математически задачи - 2016

22април

Oт всичко за всеки.4-7год.Цветно

Present Simple Tense Train

review 2

us-a-205-earth-day-fine-motor-skills-activity-booklet-english_ver_3

Азбука в рими

Азбука в рими-1

Анкетна карта

бактерии

БЕЛ - 1

БЕЛ ИУЧ Просвета 2 клас

Броене до 10 и обратно

ВЕЛИКДЕНСКА КНИЖКА-1

великденска математика

видове

геометрични фигури

главните букви

Годишни времена.ppt

Да развием паметта 6-7г.

Детска градина 2 гр

ДИ Животни Кой се крие тук

ДУ Изречения по схема

ДУ ПОКУПКИ

Езикови задачи за 2 клас

Задачи за тренировка на вниманието за деца 5-7г

Заешки шеги

Заявка за участие за училища

Заявка за участие за училища2

Заявка за участие за училища3

Звук и буква Зз

звукове и букви

зеленчуци

история България в периода 1944- 1989г.

история

кой как се движи

Краят на Римската империя и триумфът на християнството-урок за нови знания

лабиринт азбука бг1

лято

малки букви

Математика-УТ-3

методологии соп

началник учител

определения

оцветяване - феите

оцветяване 2

Подкрепа за успех

Подкрепа за успех2

представки

Работен лист 1

работен лист 3 (2)

Развитие-на-речевите-и-познавателните-способности-на-деца-с-ОНР (1)

РЕГЛАМЕНТ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ Многознайко

РЕГЛАМЕНТ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ Многознайко2

РЕГЛАМЕНТ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ Многознайко3

ръководство

Световен ден на водата

Свързване на точки_числа

Скоропоговорки

слънчо учи азбуката

Спящата пропорция (1)

стандарти - 0 -3

Съвременни дидактически средства – адаптиране и приложение

съсществително

Умеем_ли_да_преразказваме__1_и_2_клас

Урок упражнение по история за деца със СОП

чек лист

ЧО 3 клас

Чудото Монтесори-12020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе