Контакти

„ФИЛМ ТРЕНИНГ” ООД е търговско дружество с ЕИК 205225896, седалище и адрес на управление:

гр. Враца 3000, общ. Враца, обл. Враца,
ул. Димитраки Хаджитошев 23 ет. 3 ап. 3,

тел. 092/66 55 30, факс 092/66 55 20,

e-mail: 
galia.bukovska@abv.bg,

интернет страница: www.uchasam.bg .

Лице за контакти: Яна Кременска

Запитване

2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе