Междинно ниво ІІІ клас БЕЛ

1. Защо откъсът е текст?

2. На кой ред думите са написани правилно.

3. С коя дума бихте заменили думата казал в изречението” Косът казал, че сега мъти.”

4.На кой ред думи бихте добавили само „Ъ”

5.На кой ред всички думи са написани правилно!

6. В кое изречение е допусната правописна грешка?

7. На кой ред думите са сродни?

8. Думата разговор се състои от:

9. На кой ред всички думи са образувани от корен + наставка?

10. Коя от думите в изречението „ Духа силен и студен вятър.” е съществително име?

11.В кое от изреченията,съществителните са членувани правилно?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе