Подготовка за матура БЕЛ 4 клас 1

1 На кой ред са написани само съществителни имена?

2 На кой ред са написани само прилагателни имена?

3 На кой ред думите са написани правилно?

4 В кое време е глагола ИГРАХ?

5 Коя дума е антоним на думата ВИСОК?

6 В кое изречение има дума, употребена в преносно значение?

7 В кой ред всички думи са глаголи?

8 В кое време е глаголът ИГРАЯ?

9 В кой ред съществителните са от женски род?

10 В кое изречение има три сказуеми?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе