Примерен тест за външно оценяване - IV клас

1 Огради името на автора, който е известен със своите басни.

2 Посочи кой от героите е от приказка на Ханс Кристиян Андерсен.

3 Коя от пословиците НЕ изразява една и съща мъдрост с останалите?

4 Огради верния отговор. Битови приказки са тези, в които...

5 Колко са сравненията в изречението? Листата на дървото стърчат от дръжките си като петте пръста на една ръка, а величествената му корона е покрита ту с бели, накичени като свещици цветове, ту с бодливи зелени плодове. няма сравнения

Какво съдържа откъсът? Отечество наричаме ние България, защото в нея са живяли от памтивека нашите отци и деди. Родина я наричаме затова, защото в нея сме се родили, в нея се говори родният наш език и всичко в нея е сродно нам.

7 В изречението „Не умея да гладя с гореща ютия”, думите, които могат да се пренасят на нов ред са:

8 В кой ред НЕ е допусната грешка при степенуването?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе