Провери знанията си БЕЛ 3 КЛАС

1..Синоними на думата блестяха са:

2.Сродни думи са:

3.На кой ред думите не са антоними:

4.Само съществителни имена има на ред:

5.Съществителните имена не са членувани правилно в изречението:

6.Само прилагателни имена има на ред:

7.Прилагателното име е употребено с преносното си значение в изречението:2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе