Събиране и изваждане до 10 – 1 клас

Задача 1 2 + 4 = ?

Задача 2 10 - 7 = ?

Задача 3 8 - 7 =

Задача 4 2 + 7 = ?

Задача 5 ? - 7 = 2

Задача 6 ? + 3 = 8

Задача 7 9 - ? = 5

Задача 8 3 + ? = 10

Задача 9 5 + ? = 10

Задача 10 ? - 4 = 3

Задача 11 8 - 7 + 3 = ?

Задача 12 Кое е вярно?

Задача 13 Кое е вярно?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе