САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА Математика 4 клак

1. В кой от редовете всички числа са петцифрени:

2. Кое е името на числото 404 101?

3. На кое от числата е името двеста и тринадесет хиляди сто двадесет и три?

4. Коя е цифрата в реда на стохилядите на числото 2 456 378?

5. Кое е числото, което е с 1 по-малко от 806 000?

6. Кои са пропуснатите числа 250 997, ____, ___, ___, ___,251 001?

7. В кой от редовете числата са подредени във възходящ ред

8. Кое число е между 800 339 и 800 0412020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе