Тест 2 клас Числата до 100. Сравнение

Кое е вярно?

Кое в вярно?

Кое е вярно?

Посочете вярното:

Посочете вярното:

Посочете вярното:

Кое е вярно?

Посочете вярното сравнение

Посочете вярното:

Посочете вярното:2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе