Тест 3 клас Числата до 1000. Сравнение

Кое е вярно?

Кое в вярно?

Кое е вярно?

Посочете вярното:

Посочете вярното:

Посочете вярното:

Кое е вярно?

Посочете вярното сравнение

Посочете вярното:

Посочете вярното:



2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе