ТЕСТ БЕЛ 1

Колко думи има в изречението? Стоян обича да ходи пеша.

2. Какво назоваваме с думите?

3. На кой ред всички думи означават действия?

4. За думите от кой ред е подходяща думата МАЛКА:

5. В изречението: Отглеждам красиви цветя на терасата – думите-цветя и тераса означават:

6. Думата „хубав“ е близка по значение на:

7. Думата „качвам се“ е противоположна по значение на думата:

8. В кой ред думите могат да означават и имена:

9. На кой ред думите имат по повече от едно значение?

10. Коя е пропуснатата дума в поговорката: ............. краси човека.2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе