Тест БЕЛ 3 клас 26

1. На кой ред вярно са определени видът, родът и числото на думата Теменужка?

2. Думите сън, сънува, сънища са:

3. В кой ред всички глаголи са написани ГРЕШНО?

4. На кой ред представката на думата е написана ГРЕШНО?

5. В кое изречение препинателните знаци са поставени правилно?

6. Колко са прилагателните имена в изречението? ”Вечерта в големия салон влязоха най-малките танцьори с пъстри букети.”

7. Къде глаголите са написани грешно?

8. Какво се променя в съществителното стих, когато прибавим окончанието ове?

9. С коя дума се проверява правописа на думата забележка?

10. Кое от изреченията е възклицателно?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе