ТЕСТ БЕЛ 4 клас14

1. На кой ред думата е глагол?

2. На кой ред има грешка?

3. Къде глаголът е написан правилно?

4. Къде думата е прилагателно име?

5. В кое изречение думата черни е употребена в преносно значение?

6. В кой ред словосъчетанието е написано правилно?

7. В кое изречение има правописна грешка?

8. Колко думи с представки има в изречението? Момичето изчистило къщата, нахранило животинките и им завързало герданчета.

9. На кой ред думите са сродни?

10. В кое изречение има антоними?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе