ТЕСТ БЕЛ ТЕКСТ ЗА ДИКТОВКА БЕЛ 3 клас

1. Кое е най-подходящото заглавие на текста: Костенурка и заек спорели кой е по-бърз. Решили да се състезават. Те определили мястото и разстоянието и се разделили. Заекът се осланял на вродената си пъргавина и не се постарал да бяга бързо, а легнал край пътя и заспал. Костенурката била наясно, че се движи бавно, затова тичала без почивка. Така надминала спящия заек и победила.

2. Какво преобладава в баснята?

3. Какво е значението на думата пъргавина в текста?

4. Коя от изброените думи е синоним на определили?

5. Кое от изреченията най-точно изразява поуката от баснята?

6. Коя дума е антоним на думата висок?

7. В кое изречение има дума, употребена в преносно значение?

8. В кой ред всички думи са глаголи?

9. В кое време е глаголът играя?

10. В кой ред съществителните имена са от женски род?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе