Тест по български език и литература за 4-ти клас

1 С кой от въпросите ще откриеш подлога в изречението?

2 С кой от въпросите ще откриеш сказуемото в изреченията?

3 Как се наричат думи близки по значение?

4 Зачертай излишната дума от съществителните:

5 Зачертай излишната дума от прилагателните:

6 Зачертай излишната дума от глаголите:

7 На кой ред всички думи са образувани с представка?

8 В кой ред няма лични местоимения?

9 В кой ред думите са синоними?

10 В кой ред прилагателните имена могат да бъдат степенувани?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе