ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 3 КЛАС

1. Коя от сродните думи е прилагателно име?

2. В кое от изреченията има допусната пунктуационна грешка?

3. Колко звучни съгласни има в думата бисквита?

4. Какъв вид по цел на общуване е изречението: Мамичко, каква е славна пищялката, какъв ален гребен и зелена опашка!

5. На кой ред всички думи са прилагателни имена?

6. Кое изречение е подбудително?

7. Редактирайте текста. Кой начин използвахте? „Глогът е бодлив храст. Глогът се разлиства най-често през април.

8. В кое изречение глаголът е употребен в преносно значение?

9. В коя група всички съгласни звукове са звучни?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе