Тест по български език за 4-ти клас на тема: "Редактиране на текст"

1 Да редактирам текст означава:

2 Редактиране чрез съкращаване означава:

3 Кое изречение не се нуждае от редактиране?

4 В коя дума има ТРИ правописни грешки?

5 Коя от предложените думи е пропусната в изречението? Ани обича ……, затова си купи куче.

6 Кое изречение е еднакво по смисъл с изречението 'Гладен съм'?

7 Кое не е начин за редактиране?

8 Съобщителни изречения са тези, които:

9 Кое от следните изречения е подбудително?

10 Какво е по вид изречението? Ура , отиваме на екскурзия!

11 Кое от изреченията е със грешна пунктуация?

12 Колко са подбудителните изречения в текста? Вкъщи имаме котка. Ама много е лоша! Драска ли, драска по мебелите! Катери се по пердетата. Баба й се кара: „Слез долу!”. А котката мърка и баба не я гони, а я гали. А, защо само и се заканва?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе