Тест по ЧО 3 клас 4

1. Най-старите жители по нашите земи са известни с името:

2. Най- много съкровища в земите ни са оставили:

3. За година на основаването на българската държава се приема:

4. Хан Аспарух бил известен с това, че

5. Хан Омуртаг:

6. България приема християнството при

7. България пада под византийска власт през:

8. Българското царство е възобновено през 1186г. след успешен бунт на:

9. Кога България е завладяна от Османската империя

10. Първият призив за достоен живот към българите отправил:2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе