Тест по ЧО за 4-ти клас на тема "България – Европейска и Балканска страна"

1 Част от кой континент е България?

2 На юг от река Дунав се простира най-голямата равнина у нас. Коя е тя?

3 Коя област се намира в източната част на Дунавската равнина, наричана още „житницата на България”?

4 Прочутата българска роза, лавандулата и ментата се отглеждат в:

5 Кой български драг е известен като „град на липите”?

6 Предбалкана е част от:

7 Коя наша планина се нарича още „гръбнакът на България”?

8 Коя е най-голямата низина на България?

9 Най-вискокия бръх в България се намира в Рила планина. Кой е той?

10 През Горнотракийската низина преминава най-пълноводната река в България. Коя е тя?

11 Кой от посеочените курорти с НЕ се намира на Черноморското ни крайбрежие?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе