Тест по Човекът и обществото 3

1. България е разположена на континента Европа, Балкански полуостров. Нейни съседни страни са :

2. Кои са основните посоки на картата?

3. Кои три цвята се използват в природната карта?

4. За какво служи картата?

5. Какво е равнина ?

6. Какво е планина?

7. Какво е низина?

8. Коя планина е най- дългата в България?

9. Какво включва повърхнината на България?

10. Коя е най-високата планина в България?

11. Къде е разположена Дунавската равнина?

12. Къде се намира Горнотракийската низина?

13. Къде се намират градовете Русе, Силистра, Видин, Лом?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе