Тест по Човекът и обществото 4

1. Цветовете на българското знаме са бял, зелен и :

2. Кои са основните посоки на картата?

3. Коя плавателна река е граница между България и Румъния?

4. Коя е най - дългата планина в България?

5. Коя е най – дългата река в България?

6. Коя е нашата източна граница?

7. С кой цвят се изобразяват на картата моретата, езерата и реките?

8. Кои държави са на юг от България?

9. Границите между кои две държави е предимно речна?

10. На кой полуостров се намира България?

11. Най – високата планина в България е :

12. Дунавската равнина е :

13. Горнотракийската низина е :

14. Къде се намират най – плодородните почви?

15. Коя е най – пълноводната българска река ?

16. Маслодайната роза се отглежда в:

17. В планините могат да се срещнат следните животни:

18. Къде се записват защитените растения и животни?

19. Планините, равнините и низините са форми на:2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе