Тест по Човекът и обществото 5

БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ. НАРОДНИ БУДИТЕЛИ.


1. Българското Възраждане е период, който включва:

2. Българската църква е призната за самостоятелна през:

3. Първият народен будител и създател на "История славянобългарска" е:

4. "История славянобългарска" е написана в:

5. Първият препис на "История славянобългарска" е направен от:

6. Автор на "Рибен буквар" е:

7. "Буквар с различни поучения" е наречен "Рибен буквар", защото:

8. "История славянобългарска" е завършена през:

9. "Рибен буквар" е написан през:

10. Къде, кога и от кого е открито Първото светско училище в България?

11. Организаторът на тайни революционни комитети в цяла България е:

12. Първа българска легия е създадена от:

13. През 1876 г. български четници преминават река Дунав с кораба "Радецки". В кой дунавски град слизат и кой ръководи четата?

14. Създателят на Българския революционен централен комитет /БРЦК/ в Букурещ е:

15. През коя година и къде е заловен Апостола на свободата?

16. През коя година и къде е убит Христо Ботев?

17. Думите "Сам съм, други няма" са изречени от:2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе