ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 9

1. Кое от изброените животни е насекомо?

2. С кой от изброените организми може да започва една хранителна верига?

3. В хранителните вериги консуматори са организмите, които набавят храната си, като изяждат други организми. Кой от изброените организми НЕ е консуматор?

4. Растенията дишат:

5. В плодовете на кое от изброените растения има само по едно семе?

6. В кой ред са изброени само бозайници?

7. Въглехидратите са основен източник на енергия. Допълнителен източник на енергия за човешкия организъм са:

8. Кой период от жизнения цикъл на човека започва с оплождане на яйцеклетката и завършва с раждане на бебето?

9. Кое от следните твърдения за бактериите НЕ е вярно?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе