Упражнение БЕЛ 4 клас 11

1 Кое изречение е просто?

2 С какъв препинателен знак трябва да завърши изречението: Ух, колко ме стресна

3 От какво литературно произведение е откъсът: „ Имало едно време един рибар. Той имал жена и три деца. Всеки ден рибарят отивал да лови риба…”

4 Кой е авторът на стихотворението „ Аз съм българче”?

5 Кой израз е подходящ в разговор с учител?

6 В кой ред всички думи са синоними?

7 Коя дума е антоним на думата умен?

8 Коя дума е многозначна?

9 В кое изречение има дума, употребена в преносно значение?

10 Кое от изреченията е съобщително?2020 Уча сам. Всички права запазени.

Горе